Färskaste cachernaChat - IRC

Chatregler

För att alla ska trivas så bra som möjligt har vi lite regler i chatten.


Detta bör du göra på chatten

 • Använda samma eller liknande nick som på geocaching.com.
 • Tala om för andra att du inte är vid datorn genom t.ex. /away eller byta till ett nick som talar om detta.
 • Uppföra dig som du själv vill bli bemött.
 • Lyda, om någon operatör säger till dig.
 • Ta inte dig själv eller andra på för stort allvar.


Bra att veta

 • Dom som har ett @ framför sitt nickname är operatörer. Det är dom som bestämmer i kanalen och kan sparka ut eller stänga av dom som inte sköter sig
 • Om du vill byta nickname skriver du /nick vad_du_vill_heta.
 • Om du plötsligt heter guest12345 eller blir utkastad från servern av ghost så har du tagit ett nickname som någon annan har registrerat. Välj ett annat.
 • Kommandon till IRC-programmet börjar med / ex. /nick kalle eller /away sover
 • Autojoin när du blir kickad leder automatiskt till banning från kanalen. Kontakta en operatör om du vill bli insläppt igen.


Några vanliga förkortningar

 • AFK - Away From Keyboard
 • BBL - Be Back Later
 • BRB - Be Right Back
 • LOL - Laughing Out Loud

Ännu fler förkorningar och IRC-slang hittar du på susning.nu


Övrigt

I övrigt så gäller svenska lagar och alla regler som finns på DALnet.

Följ operatörernas uppmaningar. (Att inte göra detta kan leda till kick + ban)

Partner

Garmin Sverige Nordic Choice Hotels