Färskaste cachernaOm föreningen

Geocaching i Sverige

Intresseföreningen Geocaching i Sverige är en ideell förening vars syfte är att främja intresse av och verka för ökade kunskaper om geocaching bland annat genom att driva den svenska hemsidan www.geocaching.se samt att verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen startades för att kunna säkra driften av hemsidan www.geocaching.se. Tidigare har domännamnet ägts av en privatperson, alla programfiler har varit en privatpersons egendom, en privatperson har haft hand om de monetära resurser som besökarna har bidragit med för att bekosta webbhotell, en privatperson har haft avtalet med webbhotellet, osv.
Detta sågs av de inblandade som en stor risk eftersom om någon av dessa grenar fallerade så skulle det innebära stora konskvenser för hemsidan - tänk själva om domänen skulle försvinna, eller webbhotellets sagts upp utan förvarning.
Genom att låta en ideell förening äga domänen, stå för konton, osv kan driften säkras genom att inget längre står och faller med en person.

Kallelse och handlingar till ordinarie årsmöte 2017 hittar du här.

Handlingar till tidigare årsmöten finns för följande år: 2016 , 2015, 2014 (extrastämma), 2013, 2012, 2011, 2010 (protokoll, årsredovisning, revisionsrapport och verksamhetsrapport) och 2009 (protokoll).


Medlem

Genom att vara medlem i föreningen hjälper du bland annat till att säkra sidans överlevnad. GCSE är en ideell förening och har som syfte att främja intresse av och verka för ökade kunskaper om geocaching bland annat genom att driva den svenska hemsidan www.geocaching.se och verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare. Läs mer om hur du blir medlem här.


Styrelsen

Föreningen har en styrelse vars ansvar är att representera föreningen och se till att föreningen jobbar för att uppnå syftet på bästa sätt.
Den nuvarande styrelsen finns här.


Arbetsgrupper

Arbetet i föreningen sker genom arbetsgrupper. Nedan kan du se de ansvariga för arbetsgrupperna. Notera att man inte måste vara medlem i föreningen för att kunna stödja föreningens syfte genom att jobba med en arbetsgrupp även om det är att föredra.

Hemsidan

Ansvarig: lillfiluren
Medarbetare emil.s

Eventsektionen

Ansvarig: lillfiluren

Chat

Ansvarig: Odur
Medarbetare Luels winge

Logotyp

Föreningens logotyp är ett gult G på blå bakgrund inskrivet i en kvadrat, med texten "geocaching.se" under. Den gula och blå färgen skall vara de färger som används i den svenska flaggan. G-symbolen i logon kommer från den fria symbol som Leatherman designade 2002, även kallad "GX". Om du vill använda GX-logon till något geocaching-relaterat projekt (tex trycka t-shirt, designa coin, logo på cacheserie) går det naturligtvis bra.

Partner

Garmin Sverige Nordic Choice Hotels