FAD-eventen

Om Fumble After Dark

Fumble After Dark (FAD) är en idé som ursprungligen kläcktes av geocacharen Hedberg efter en liten diskussion här på vårt forum. Diskussionen rörde geocaching i mörker. Idén utvecklades till ett event som hölls i Kviberg i Göteborg den 29 november 2003. År 2007 arrangerades FAD i Uddevalla och bestod då av två skilda event, först ett "teknikevent" kallat Fumble Before Dark (FBD)och sen numera traditionella FAD med över 150 deltagare. Det första teknikeventet hölls i anslutning till FAD2004 men gjorde sen uppehåll till 2007. Antalet deltagare har mer än tiofaldigats på 5 år. 2003 deltog 15 personer, 2004 drygt 20 st när FAD hölls i Jonsered. 2005 var vi uppe i 62 deltagare i Svartedalen, i Borås 2006 hade deltagarantalet stigit till 103 personer. 2007 hölls eventet i Uddevalla och drygt 140 personer hade hittat dit. 2008 hölls eventet återigen i Borås och deltagarantalet hade nu passerat 250 personer.

2009 var så dags för FAD att hitta tillbaka till staden där allt startade - Göteborg. Många hoppades på att eventet nu skulle nå MEGA-status. Tyvärr saknades några personer då deltagarantalet "bara" nådde upp till 473 deltagare. 2010 flyttade eventet några mil norrut till Tjörn, och nu skulle det äntligen visa sig vara dags för den efterlängtade MEGA-statusen. Efter ett antal omräkningar visade sig loggboken till slut innehålla gott och väl 530 underskrifter vilket innebar att eventet "uppgraderades" och nordens första MEGA-event var ett faktum.

På FAD träffas man för att umgås och cacha lite i ficklampornas sken. Ett antal tillfälliga gömmor har lagts ut i terrängen, vissa är enkla men andra kräver lite mer av den som försöker logga. Inslaget av humor och överraskningar är stort. FAD är ingen tävling men de som lyckas hitta flest under kvällen brukar bli belönade på något sätt. Under de senare åren har trevliga sponsorer även skänkt fina priser som vi lottat ut bland deltagarna.Partner

Garmin Sverige Nordic Choice Hotels